نمای kfc

shahr 02 1 1024x576 طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC

توضیحات پروژه

طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC

طراحی فضای داخلی

طراحی فضای سبز

چیدمان کاراکترهای محیط

مشخصات پروژه

دسته ها:
مشتری: طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC
Location: پارک ملی تهران
کامل شده است: 1397
Architect: استودیو آداک
shahr 07 1 1024x576 طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC
shahr 05 1 1024x576 طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC
shahr 03 1 1024x576 طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC
shahr 10 1024x576 طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC
shahr 08 1 1024x576 طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC
shahr 01 1 1024x576 طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC
shahr 04 2 1024x576 طراحی سه بعدی رستوران زنجیره ای KFC